Spoločenský dom Štafanová

Názov Spoločenský dom Štefanová
Adresa Štefanová 99, 90086 Štefanová
Telefón: +421 336487125
+421 336487125
E-mail: ou@stefanova.sk
Web: stefanova.sk
Prevádzkovateľ Obec Štefanová

Spoločenská sála s kapacitou  80 miest  v sále a 150 miest vonku na terase. Využívaná je na kultúrnospoločenské podujatia. Možnosť prenájmu na rodinné a spoločenské podujatia.