Spoločenský dom Jablonec

Názov Spoločenský dom Jablonec
Adresa Jablonec 205, 900 86 Jablonec
Telefón: +421 33 6488113
E-mail: jablonec@jablonec.sk
Web: jablonec.sk
Prevádzkovateľ Obec Jablonec

Spoločenská sála s kapacitou 120 miest  je využívaná na kultúrnospoločenské podujatia. Možnosť prenájmu na menšie rodinné a spoločenské podujatia.