Spoločenská sála Dubová

Názov Spoločenská sála Dubová
Adresa Sokolská 9, 900 90 Dubová
Telefón: +421 33 6429324
E-mail: info@dubova.sk
Web: dubova.sk
Prevádzkovateľ Obec Dubová

Spoločenská sála s kapacitou 120 miest  je využívaná na kultúrnospoločenské podujatia. Možnosť prenájmu na rodinné a spoločenské podujatia.