Osvetová beseda Píla

Názov Osvetová beseda Píla
Adresa Píla 67
Telefón: +421336495208
E-mail: ou@obecpila.sk
Web: obecpila.sk
Prevádzkovateľ Obec Píla

Spoločenská sála s kapacitou 60 miest  (sedenie pri stoloch) a 100 miest (kino-sedenie). Využívaná je na kultúrnospoločenské podujatia a stolnotenisové turnaje. Možnosť prenájmu na rodinné a spoločenské podujatia.