Kultúrny dom Doľany

Názov Kultúrny dom Doľany
Adresa Doľany 169, 900 88 Doľany
Telefón: +421 33 6499113
E-mail: obecnyurad@dolany.sk
Web: www.dolany.sk
Prevádzkovateľ Obec Doľany

Spoločenská sála s kapacitou 100 miest  využívaná na kultúrnospoločenské podujatia. Možnosť prenájmu na rodinné a spoločenské podujatia.