Kultúrny dom Budmerice

Názov Kultúrny dom Budmerice
Adresa Budmerice 434, 900 86 Budmerice
Telefón: 0917 281 431
E-mail: podatelna@budmerice.sk
Web: budmerice.sk
Prevádzkovateľ Obec Budmerice

Spoločenská sála s kapacitou 240 miest  je využívaná na kultúrnospoločenské podujatia. Možnosť prenájmu na rodinné a spoločenské podujatia.