Zmluvy

2023

Zmluva o spolupráci s STU Bratislava – II. etapa
PPA Nitra Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní MČK (dátum podpisu 7.8.2023)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o spolupráci SNM
Zápisnica z konzultácií VO odpady

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BCW4
Zmluva o spolupráci medzi MČK a SF STU v Bratislave
Zmluva o spolupráci a propagácii.

2022

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Memorandum o spolupráci
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 30.5.2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci MČK AKP.pdf
Dodatok č.1 k Zmluve 2021_06-KEP-MCK
Nájomná zmluva nebytové priestory
Dodatok k zmluve Mandik

2021

Zmluva o dielo – vypracovanie Návrhu krajinnoekologického riešenia časti územia Mikroregiónu Červený Kameň

31.3. Predloha zmluvy o dielo – Návrh krajinnoekologického riešenia časti územia Mikroregiónu Červený Kameň

31.3. Príloha č.3 – Návrh krajinnoekologického riešenia časti územia Mikroregiónu Červený Kameň

31.3. Výzva na predloženie cenovej ponuky – Návrh krajinnoekologického riešenia časti územia Mikroregiónu Červený Kameň

31.3. Zadanie projektu – Návrh krajinnoekologického riešenia časti územia Mikroregiónu Červený Kameň

Zmluva o dielo – spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na obdobie rokov 2021-2027

2020

Zmluva o poskytovaní služieb – MČK a Ľubomír Jelínek

30.10. Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb – MČK a obec Budmerice

Zmluva o poskytovaní služieb – MČK a Budmerice – odpady 2020

Zmluva – údržba a aktualizácia webového sídla združenia MČK 2020

Zmluva – odborná a poradenská činnosť

2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/218

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/218

Kúpna zmluva JRK Slovensko s.r.o.

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/218

Dohoda o ukončení KZ

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/218

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/218

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

2018

Zakúpenie kompostérov na predchadzanie vzniku BRO v MR-ČK
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Objednávka Manos