Strelnica Vištuk

Názov: Strelnica Vištuk (Športovo strelecký klub Vištuk)
Adresa: Vištuk, 90085 Vištuk
Telefón: +421 905 596 329
E-mail: [sirokyj.siroky@gmail.com](mailto:sirokyj.siroky@gmail.com)
Web: [www.sskvistuk.sk](www.sskvistuk.sk)
Prevádzkovateľ: Športovo strelecký klub Vištuk

Na strelnici je 24 streleckých stanovíšť s možnosťou celoročného využívania. Zabezpečený je bezbariérový prístup. V rámci klubu sa konajú tréningy, usporadúvajú súťaže a členovia sa tiež zúčastňujú na súťažiach.