Multifunkčné ihrisko Báhoň

Názov: Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Báhoň
Adresa: Ul.1.mája 3, 900 84 Báhoň
Telefón: +421 907 891 542
E-mail: [starosta@bahon.sk](mailto:starosta@bahon.sk)
Web: www.bahon.sk
Prevádzkovateľ: Obec Báhoň