Futbalové ihrisko Jablonec

Názov:                Futbalové ihrisko  Jablonec

Adresa:                           Jablonec  206, 900 86 Jablonec 

Telefón                           +421 33 6488113

E-mail                            jablonec@jablonec.sk

Web:                               www.jablonec.sk

Prevádzkovateľ:        Obec Jablonec

Futbalové ihrisko s vedľajším tréningovým ihriskom.