Detské ihrisko Doľany

Názov: Veľké detské ihrisko Doľany
Adresa: Doľany 214, 900 88 Doľany
Telefón: +421 33 6499113
E-mail: obecnyurad@dolany.sk
Web: www.dolany.sk
Prevádzkovateľ: Obec Doľany

Na detskom ihrisku sú preliezačky, hracie prvky a plochy. Vedľa ihriska je miesto s workoutdorovými prvkami na cvičenie.