Areál detského ihriska Báhoň

Názov/Meno:                Areál detského ihriska v Báhoň

Adresa:                           Ul. SNP 65, 900 84 Báhoň 

Telefón                           +421 907 891542

E-mail                            starosta@bahon.sk

Web:                               www.bahon.sk

Prevádzkovateľ:            Obec Báhoň

V areáli sú preliezačky, hracie prvky a plochy, prekryté pieskovisko, oddychová zóna s lavičkami a fontánkou s pitnou vodou. Ponúka príjemné posedenie v tieni stromov.