Projekt o spoznávaní prírody okolo nás pokračuje aj tento rok