Príprava Memoranda o spolupráci pri obnove kultúrno-historického dedičstva Mikroregiónu Červený Kameň