Sakrálne pamiatky Budmerice

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Kostol Povýšenia  sv. Kríža bol pôvodne gotický kostol. Viackrát však vyhorel, bol prestavovaný, opravovaný a rozširovaný. Veľká prestavba kostola sa uskutočnila v polovici 18.storočia, kedy bol kostol poškodený  následkom bojov počas Rákociho povstania a onedlho po veľkom požiari v roku 1774.

Kostol je jednoloďový s polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutý českými plackami. Klenba v lodi dosadá na vtiahnuté piliere. Na južnej strane sa nachádza sakristia a polygonálna veža krytá polygonálnou prilbou. Fasáda kostola je hladká, na veži s jedno a dvojstupňovými opornými piliermi. Na neskorobarokovom hlavnom oltári sa nachádza obraz povýšenia sv. Kríža s predstavanou menzou, na ktorej sa nachádza tabernákulum (svätostánok) s adorujúcimi postavami anjelov. Po stranách hlavného oltára sú umiestnené barokové sochy sv. Petra a sv. Pavla z 1. polovice 18.storočia. Vpravo od hlavného oltára, na bočnom oltári je olejomaľba sv. Jána Nepomuckého z r. 1801 od umelca G. Schneidera a socha sv. Jozefa pestúna. V kostole sa nachádza procesiový kríž, ktorý je tvorený ľudovou drevorezbou s barokovými prvkami.  V roku 2000  sa v obci po dlhých rokoch opäť konali Ľudové misie, pod vedením pátrov Redemptoristov. Pri tejto príležitosti bol pri kostole postavený nový Misijný kríž.

4. januára 2009 boli v kostole umiestnené relikvie bl. Zdenky Schellingovej. V kostole je umiestnená Pamätná tabuľa k návšteve sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku, kedy prechádzal obcou Budmerice.

 

 

Kaplnka Sedembolestnej P. Márie

Lurdská Panna Mária

Božia muka pri obecnom úrade

Božia muka na Báhoň

Božia muka pri kostole

Kríž pri kostole

Kríž na Báhoň

Kríž na Trnavu

Kríž na cintoríne

Socha sv. Floriána

Sv. Ján Nepomucký