Sakrálne pamiatky Báhoň

Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi

Kostol sv. Františka z Assisi bol postavený  v rokoch 1914-1921, na mieste pôvodného gotického kostolíka, ktorý bol v roku 1914 zbúraný.  O výstavbu kostola sa zaslúžili miestni kňazi Ignác Chrenko a  Dr. Herman Herold.  Autorom návrhu bol známy slovenský architekt Milan M. Harminc. Kostol bol postavený v neoslohovom štýle s náznakom románskych a gotických prvkov. Má jednu loď s polygonálne ukončeným presbytériom,  zaklenutú  štyrmi  poľami  pruskej  klenby s malými lunetami. Loď má vonkajšie oporné piliere. Fasáda kostola je členená horizontálnou bosážou a podstrešným oblúčikovým vlisom.

Na západnej strane je pristavaná horizontálne bosovaná veža zakončená ihlancom s krížom. Kostol bol vysvätený v októbri 1921. Kazateľnica  je z dubového dreva a sochy Dobrý Pastier a evanjelisti s reliéfmi sú z lipového dreva. Autorom je sochár a  rezbár  Bohumil  Bek z  Kutnej  Hory. Kostol mal tri zvony, z ktorých dva boli počas 1.svetovej vojny  úradne zabraté. V roku 1926 boli vyrobené a osadené tri nové zvony . V osemdesiatych rokoch minulého storočia prešiel kostol výraznou zmenou vonkajšieho vzhľadu.  Vyhotovená bola nová farebná  fasáda  a  na  kostolnej  veži  boli  inštalované hodiny. Vymaľovaný bol tiež celý interiér kostola a uskutočnila sa  generálna oprava organa. V roku 2003 bol kostol značne poškodený počas búrky a následne musela byť vykonaná obnova celého interiéru kostola.

 

Kaplnka sv. Apolónie

Kaplnka  sa nachádza pri hlavnej ceste, na rozhraní obcí Báhoň a Kaplná. Postavená bola v roku 1908 rodinou Kročkovou a je zasvätená sv.Apolónii.

Vo vnútri sa nachádza malý oltárik.  Dokladom jej vzniku je nápis: Na česť a chválu Božiu dala spraviť KROČKA rodená SVORCZ  KRISTINA Bahonya 1908. V roku 2004 bola kaplnka zrekonštruovaná.

Kaplnka Panny Márie

Kaplnka Panny Márie sa nachádza v dolnej časti starého cintorína je z konca 19. storočia.

Socha sv. Vendelína

Socha  sv.  Vendelína stojí v centre obce na dvojmetrovom  kamennom  stĺpe  v  životnej  veľkosti.  Pochádza z roku 1865, čo dokladuje nápis: Nápis:  S. / VENDELINE / O. P. N. / EX VOTO / COMUNITAS / BAHONYENSIS / 1865. Pôvodne bola ohradená okrasným kovovým oplotením v tvare štvorca. V roku 2001 bola socha zreštaurovaná a v roku 2010 bolo upravené jej okolie.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého pochádza z roku 1851 a dal ju na česť a slávu Božiu postaviť M. Parajka. Pôvodne stála v záhrade rodiny Glasovcov, neskôr bola premiestnená do Potočnej ulice a osadená je pri moste cez Vištucký potok.

Imacualata

Imacualata  je socha Panny Márie predstavujúca Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Socha je umiestnená na  štíhlom kamennom podstavci tvaru antických oltárov, na ktorom je položený mierne cylindrický stĺp so sochou na jeho vrchole. Umiestnená je v centre obce neďaleko kostola. Na podstavci sa nachádza nápis: F.F. / Ioan Krocska /Incola Baho / sub / ARD G. G. P. B. / ANO / 1776. Veľké písmená v latinčine znamenajú: Admodum reverendo domino Georgio Gyurcsanszky parocho Báhonyensi.