Základná škola s materskou školou Častá

Názov Materská škola Častá
Adresa Na Vŕšku 430, 90089 Častá
Telefón: +421 33 6495210
E-mail: skolka.casta@gmail.com
Web: mscasta.edupage.org
Prevádzkovateľ Obec Častá