Základná škola s materskou školou Budmerice

Názov Základná škola s materskou školou Budmerice
Adresa J. Rašu 430, 90086 Budmerice
Telefón: +421 33 6448 110
E-mail: budmerice.riaditelka@gmail.com
Web: www.zsbudmerice.edupage.org
Prevádzkovateľ Obec Budmerice