Základná škola s materskou školou Báhoň

Názov Základná škola s materskou školou Báhoň
Adresa Ul.1.mája 3, 900 84 Báhoň
Telefón ZŠ: +421 33 6455222
Telefón MŠ: +421336455117
E-mail: info@zsbahon.sk
Web: www.zsbahon.sk
Prevádzkovateľ Obec Báhoň
Parkovanie 10 parkovacích miest