Základná škola Jablonec

Názov Základná škola Jablonec
Adresa Jablonec 59, 900 86 Jablonec
Telefón: +421 33 64 88 138
E-mail: skola.jablonec@centrum.sk
Web: www.jablonec.sk
Prevádzkovateľ Obec Jablonec
Parkovanie 3 parkovacie miesta