Základná škola Dubová

Názov Základná škola Dubová
Adresa Hlavná 24, 900 90 Dubová
Telefón: +421336429405
E-mail: skoladubova@gmail.com
Web: www.skoladubova.edupage.org
Prevádzkovateľ Obec Dubová
Parkovanie Parkovanie len pre zamestnancov

Základná škola Dubová