Základná škola Doľany

Názov Základná škola Doľany
Adresa Doľany 128, 900 88 Doľany
Telefón: +421336499125
E-mail: zakladnaskola@dolany.sk
Web: www.dolany.sk
Prevádzkovateľ Obec Doľany