Materská škola Píla

Názov Materská škola Píla
Adresa Píla 67, 90089 Píla
Telefón: +421 33 6495238
E-mail: skolkapila@gmail.com
Web: mspila.edupage.org
Prevádzkovateľ Obec Píla